LA VERNA
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi: abychom tě milovali z celého srdce

Kristovým křížem a díky lásce
"je pro mě ukřižován svět a já světu"

(Gal 6,14)

"Všechny touhy - ať na veřejnosti nebo v samotě - zaměřoval Boží muž na kříž Pána, a od prvních dob, kdy začal Ukřižovanému rytířsky sloužit, zářila na něm různá tajemství kříže"

La Verna je zvlášť výmluvnou stopou sv. Františka. Sem přicházel. Zde také objevil onu vřelou lásku, jež hořela v jeho srdci.
Tato láska ho učinila podobným Milovanému, Ukřižovanému:
"Já na svém těle nosím znamení, že patřím Ježíšovi"
(Gal 6,17).
Tato Pavlova slova se na něm vyplnila zázračným způsobem.  


.


.