ODKAZY
POKOJ A DOBRO A LÁSKU BOŽÍ

- POŽEHNÁNÍ PRO TEBE -
Pán ať Ti žehná a ať je tvou stráží.
Ať nad tebou rozjasní svou tvář a smiluje se nad tebou.
Ať k tobě obrátí svou tvář a dá ti svůj pokoj.
Pán Ježíš žehnej tobě i tvé rodině.
Ať Ty i tvá rodina dojde života věčného.
Ať ti Pán Ježíš, dá už zde na zemi dar svatosti a dar nekonečné Boží radosti..