SAN DAMIANO
Velebí má duše Hospodina

"Františku, jdi a oprav můj dům,
který, jak vidíš, se celý boří." ..