VATIKÁN
Pane žehnej našemu papeži FRANTIŠKOVI

Aby Boží služebníci měli v úctě duchovní osoby
Blahoslavený služebník, který má důvěru ke klerikům, kteří žijí správně podle zásad římské církve. A běda těm, kteří jimi opovrhují; neboť i kdyby to byli hříšníci, přece je nikdo nemá soudit, protože sám jediný Pán si vyhrazuje [právo], aby je soudil.
Vždyť o kolik je větší jejich služba, kterou mají vůči nejsvětějšímu tělu a krvi našeho Pána Ježíše Krista, které sami přijímají a jen oni je vysluhují ostatním, o to větší hřích mají ti, kdo se prohřešují vůči nim, než [kdyby se provinili] vůči všem ostatním lidem tohoto světa.


.