Po stopách svatého Františka

aneb život podle evangelia

Pokoj a dobro a lásku Boží do tvého srdce.

Ať ti Pán žehná a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář a smiluje se nad tebou.
Ať k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem.
Pán ať ti, bratře a sestřičko, žehná.
Ať v tvém srdci neustále přebývá sám Trojjediný Bůh.
Ať se v tvém životě naplní Boží vůle a zaplaví tě Boží radost.
Ať dojdou požehnání všichni tví blízcí, děti
i každý člověk, 
kterého potkáš,
nebo jsi už potkal - potkala.
Ať jsi od této chvíle prozářen - prozářena
Boží láskou, radostí a pokojem.
PÁN JEŽÍŠ TI ŽEHNEJ.
Amen.


.

Chvála Bohu nejvyššímu.

Ty jediný jsi svatý Pán a Bůh, který činíš divy.
Ty jsi silný, ty jsi veliký, ty jsi nejvyšší, ty jsi Král všemohoucí,
ty Otče svatý, Králi nebe a země.
Ty jsi trojí a jediný Pán Bůh bohů, ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán Bůh živý a pravý.
Ty jsi láska, ty jsi moudrost, ty jsi pokora, ty jsi trpělivost,
ty jsi krása, ty jsi laskavost, ty jsi bezpečí, ty jsi klid, ty jsi radost,
ty jsi naše naděje a potěšení, ty jsi spravedlnost, ty jsi mírnost,
ty jsi všechno naše bohatství v plné míře.
Ty jsi krása, ty jsi mírnost, ty jsi ochránce, ty jsi náš strážce a obhájce; ty jsi síla, ty jsi občerstvení.
Ty jsi naše naděje, ty jsi naše víra, ty jsi naše láska,
ty jsi celá naše sladkost, ty jsi náš věčný život.
Velký a obdivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.

Nejprve hledejte Boží království

a vše ostatní vám bude přidáno.

.


.Spoletské údolí

Svatý Františku, svatá Kláro, svatá Rito - ORA PRO NOBIS
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!