CASCIA
Svatá Rito, ať ti Pán umožní poznat všechny mé potřeby a mé touhy; a mně ať dopřeje žít pod tvou ochranou a cítit účinnost tvé přímluvy. Amen.

Svatá Rito, svěřujeme se Ti do Tvé mocné přímluvy
před Bohem.
Ty, která jsi žila jako žena, pomoz našim rodinám, aby neustále nalézali zdroj lásky, věrnosti a pokoje. Ty, která jsi zažila radost z mateřství, osvětluj naši mládež,
aby kráčela cestu podél cesty z evangelia, a mohla vytrvat v hledání Pravdy. Ty, která jsi zažila smutek pozůstalé vdovy, učíš nás odpouštět těm, kteří nás urážejí a utěšuješ všechny, kdo trpí. Ty, která jsi bez výhrad následovala Mistra a opatrovala ve svém srdci a na čele znamení Jeho bolestí, rozšíř naši touhu opravdově a souvisle žít náš křesťanský život, abychom mohli růst v lásce k Bohu a s Jeho svědectvím a radostí i k našim sousedům.
Amen. 


Pane Ježíši Kriste, nauč mě milovat, jako miluješ Ty, 
Pane ať zářím tvou láskou. Pane Ježíši nauč mě chválit a velebit Tvé Božství v Trojici, skrze stvoření a skrze svůj vlastní život.
Pane nauč mě svatosti a pokoře. Nauč mě děkovat..

"Moje drahé duše, snažně vás prosím, chtějme poznat nekonečnou lásku Kristovu, kterou nám projevil, když ustanovil svátost Eucharistie. Aby láska byla duchovní, je třeba mít nové srdce, novou lásku, nového ducha. Kristus nás nemiloval srdcem tělesným, ale duchovním, které je čistá milost a nezištná láska daná zdarma, láskou vrcholnou a horoucnou. Je třeba jej milovat ze srdce celého, celého, celého, živého, živého, živého a opravdového, opravdového, opravdového!"
(sv. Vavřinec z Brindisi) 

.